Acordos tomados na Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR

June 8, 2017

A Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR celebrada o 07/06/2017, tratou o seguinte tema:

 

1º.- Aprobación, se procede, de 1 proxecto de animación (submedida 19.4)

 

Título do expediente: “Campaña de Difusión da axudas Leader e de Promoción Territorial ano 2017”

Promotor: Asociación Costa da Morte-GDR

Orzamento Aceptado: 35.650,84€

Axuda prevista: 35.650,84€

 

O proxecto ten informe favorable de Agader de data 18/05/2017.

 

Acordouse aprobar e seleccionar o proxecto e remitilo a Agader para que emita a resolución.

 

Facebook
Twitter
Please reload

Entradas destacadas

XORNADA SOBRE COMUNICACIÓN E MARKETING DIXITAL PARA EMPRESAS DA MARCA "COSTA DA MORTE - TERRA ATLÁNTICA.

July 10, 2020

1/5
Please reload

Entradas recientes