top of page

Resolucións Xerais GDR-22 convocatoria 2023-2024

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
GDR - 22 - Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte
Convocatoria 2023-2024: proxectos non produtivos públicos

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024 , cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
GDR - 22 - Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte
Convocatoria 2023-2024: proxectos produtivos

Resolución pola que se publica o resultado da convocatoria de subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme á estratexia de desenvolvemento local participativo) da medida Leader do PDR de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2023 e 2024, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural.
GDR - 22 - Grupo de Desenvolvemento Rural Costa da Morte
Convocatoria 2023-2024: proxectos non produtivos privados

bottom of page