A Asociación Costa da Morte GDR firmou onte xoves, 29 de Xuño, un convenio de colaboración con Novo

OBXECTO O obxecto deste convenio é establecer unha liña de financiación dirixida a: Potenciar o autoemprego e incentivar a actividade emprendedora favorecendo a igualdade de oportunidades de homes e mulleres, novos residentes, persoas con discapacidade e con especial atención aos colectivos vulnerables en situación de exclusión financeira. Financiar o establecemento, consolidación ou ampliación de microempresas, negocios de autónomos e proxectos de autoemprego co obxectivo de contribuír ao desenvolvemento do tecido produtivo, a creación e consolidación de emprego e a contribución ao progreso social. CONDICIÓNS ANEXO II “Condiciones económicas del microcrédito social” Microcréditos sociales F

Acordos tomados na Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR

A Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR celebrada o 07/06/2017, tratou o seguinte tema: 1º.- Aprobación, se procede, de 1 proxecto de animación (submedida 19.4) Título do expediente: “Campaña de Difusión da axudas Leader e de Promoción Territorial ano 2017” Promotor: Asociación Costa da Morte-GDR Orzamento Aceptado: 35.650,84€ Axuda prevista: 35.650,84€ O proxecto ten informe favorable de Agader de data 18/05/2017. Acordouse aprobar e seleccionar o proxecto e remitilo a Agader para que emita a resolución.

Acordos tomados na Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Costa da Morte GDR

A Asemblea Xeral Ordinaria da Asociación Costa da Morte GDR – presidida por Manuel Muíño - na reunión celebrada o 02/06/2017, tratou os seguintes temas: 1º.- Aprobación das actas de sesións anteriores Aprobáronse as actas das Asembleas do 22/04/2017 e do 25/06/2016 2º.- Aprobación , se procede, das contas anuais do ano 2016. Expuxéronse as contas anuais do ano 2016, balances e contas de perdas e ganancias, e foron aprobadas por unanimidade dos presentes. 3º.- Aprobación, se procede, do orzamento do ano 2017. Explicouse o orzamento de 2017 e foi e foi aprobado por unanimidade dos presentes. 4º.- Aprobación, se procede, do informe de xestión do ano 2016. O Presidente explica os asuntos mais im

Entradas destacadas
XUNTAS DIRECTIVAS
ArQUivo
SÉguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+ Info I 981 717 358

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

VIMIANZO

Edificio Servicios Múltiples.

Rúa A Torre, s/n

15129 - Vimianzo

T. 678 648 065

MALPICA DE BERGANTIÑOS

Centro Comarcal de Bergantiños.

A Camposa, s/n

15111 - Buño

T. 608 633 222