top of page
DSC_2238.jpg

ZAS

Zas é un concello interior da Costa da Morte, que abrangue unha superficie de 133,3 km2. Linda ao norte con Cabana de Bergantiños, ao sur con Mazaricos, ao este con Coristanco e Santa Comba, e ao oeste con Vimianzo e Laxe. O seu relevo é suavemente ondulado, sen grandes contrastes, o cumio máis elevado é o Pico de Meda con 567 m de altitude e cara o norte as cotas van descendendo formando o val do río Grande. O clima, é suave e húmido, acentuándose esta humidade cara o norte.

ZAS

MAPA

ZAS

San Pedro
do Allo

Mirador do Pico Meda

Centro de Información
e Recursos Patrimoniais

Torres
do Allo

San Andrés
de Zas

Pazo de Daneiro

Dolmen Arca
da Piosa

Castro de
San Adrián

Ponte de Brandomil

Dolmen de
Pedra Vixía

Castro

Pazo de Romelle

Carballeira
de Zas

Castro

Santo Adrián do Castro

Pazo
de Follente

Baio

_DSC2955.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15093

A Coruña Corcubión 51

16

133,29

4.393

33,6

51,8

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.466 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.281 158 1.245 878

Homes

2.112 178 1.288 646

Total

4.393 336 2.533 1.524

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

30564233.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

15,7

12

16,5 54,1

Nº afiliacións

257

197

270

885

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

33,3

32,2

0,8

0,3

 

7,2

0,0

7,0

0,2

0,0

 

17,1

17,1

 

42,4

17,2

2,7

6,7

0,2

1,5

0,9

4,3

2,1

0,2

1,8

1,7

0,5

2,6

 

100,0

218

211

5

2

 

47

0

46

1

0

 

112

112

 

278

113

18

44

1

10

6

28

14

1

12

11

3

17

 

655

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
P1090001.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Baio

Feirón de Baio

Mercadillo en Zas

Feira de Ocasión do Automóbil

Baio ten a pelota

Outlet de Baio + mercadillo antigüedades

> 3º Domingo do mes

> 1º Martes do mes

> 1º Luns do mes

> Xuño, setembro

> Maio

> Agosto

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page