top of page
DSC_1831.jpg

PONTECESO

O concello de Ponteceso limita co Océano Atlántico e os concellos de Carballo, Malpica, Coristanco e Cabana de Bergantiños. As pricipais fontes de riqueza son a pesca e as actividades agro-gandeiras.

 

O principal pilar da economía deste concello apoíase no porto pesqueiro de Corme, que ten como punto forte o marisqueo do percebe, sendo apreciado por moitos como “o mellor do mundo”; conta tamén cun polígono de bateas de mexillóns, sendo o principal extractor da Costa da Morte. O outro sostén da economía é a gandería, especializada no gando porcino; e outras explotacións leiteiras e de cultivos como o millo e a pataca.

PONTECESO

MAPA

PONTECESO

Roncudo

San Adrián de Corme

Niñons

Monte Do Faro

Faro de
Corme

Paseo / Ruta

Castro

Armela

Valarés

San Martiño de Cores

Muiños da Riveira

Corme

Ponte

Pazo de Amarelle

Pazo de Sergude

San Fiz do Anllóns

San Vicenzo da Graña

Paseo
Ruta

Paseo / Ruta

Pedra
da Serpe

Monte Branco

A Barra

Enseada da Insua

PONTECESO.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15068

A Coruña Corcubión 50

14

91,97

5.497

59,6

67,1

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 13.087 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.742 241 1.501 1.000

Homes

2.755 274 1.669 812

Total

5.497 515 3.170 1.812

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

_DSC3281.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

14

15,3 15,6 54,3

Nº afiliacións

258

282

288

999

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

33,9

23,5

1,7

8,7

 

8,4

0,0

8,2

0,0

0,2

 

14,5

14,5

 

43,2

16,8

3,2

6,4

0,9

3,1

1,6

2,7

1,2

0,2

1,2

0,8

1,3

3,8

 

100,0

211

146

11

54

 

52

0

51

0

1

 

90

90

 

269

105

20

40

6

19

10

17

7

1

7

5

8

24

 

622

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
167389673.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira en A Trabe

Feira de Corme

Feria de artesanía de O Couto Feira Mariñeira Artesá en Corme Porto Feira das Fabas

> Os Sábados, no Campo da Feira

> Venres

> Mediados de Maio

> Xullo

> Outubro

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page