top of page
_DSC3494.jpg

MALPICA

Malpica de Bergantiños é un concello da Costa da Morte situado entre Carballo e Ponteceso, de gran tradición mariñeira. Os pilares da súa economía apoianse no sector primario e no sector servizos, tendo ademáis unha importante representación da industria manufactureira. No rural atopamos varias instalacións gandeiras dedicadas principalmente á produción leiteira, así como explotacións hortícolas de alta calidade.

 

O porto de Malpica é un dos máis importantes portos de pesca artesanal de Galicia, que conta ademáis cun servizo de Travel Lift, lonxa e a fábrica de xeo máis grande da Costa da Morte. Os principais núcleos de poboación son Malpica e Buño, onde se concentran os principais servizos e actividades turísticas. Buño ven sendo un dos puntos máis interesantes e activos da artesanía galega.

MALPICA

MAPA

MALPICA

Ermida do
Santo Hadrián

Paisaxe 

Bico do Castro

Ecomuseo
do Forno
do Forte

Torres de Mens

Santiago
de Mens

Barizo

Illas Sisargas

Faro de
Punta Nariga

Paseo / Ruta

Pedra da Arca

Croa do Castro

Miradoiro de S. Adrián

Seiruga

Beo

Seaia

Area Maior

San Estevo de Buño

San Miro

As Torradas

Muiños da Riveira

Buño

Concello.JPG
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15043

A Coruña Carballo 34

8

61,22 5.352 87,5

67,4

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.660 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.732 180 1.511 1.041

Homes

2.620 195 1.631 794

Total

5.352 375 3.142 1.835

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

Porto.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

15,3 15,8 14,6 53,1

Nº afiliacións

302

312

289 1.050

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

FEIRAS

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

28,4

14,8

0,9

12,7

 

15,6

0,0

15,3

0,3

0,0

 

14,0

14,0

 

42,0

18,0

2,2

8,9

0,2

1,3

0,5

3,4

0,8

0,2

1,3

0,0

1,4

3,8

 

100,0

177

92

6

79

 

97

0

95

2

0

 

87

87

 

261

112

14

55

1

8

3

21

5

1

8

0

9

24

 

622

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FornodoForte2.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Malpica Mostra da Olería de Buño Feira Medieval Mariñeira

> Sábados

> Agosto

> Agosto

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page