top of page

VIMIANZO

Vimianzo con unha superficie de187 km2 pode considerarse un municipio extenso. Linda cos concellos de Zas, Dumbría, Muxía, Camariñas e Laxe, a súa xeografía configura un territorio que se abre ao mar en dous puntos mínimos. As terras de Vimianzo forman parte do val do río Grande, este amplo val inclínase cara a costa, descendendo suavemente, e o único accidente de relevo notable é o monte Faro Fontefría (444 metros), que se alza fronte á capital, pola contra a zona meridional é relativamente montañosa.

VIMIANZO

MAPA

VIMIANZO

Monte
Do Faro

Castro de
As Barreiras

Ponte

Pazo de Trasariz

Santiago
de Cereixo

Cruceiro
de Cheis

Batáns do Mosquetín

Petroglifo

Castelo
de Vimianzo

Dolmen de Pedra da Moura

Penedos
de Pasarela

Dolmen
Pedra da Lebre

Dolmen
Arca da Piosa

Dolmen Casota de Freáns

Torres de Cereixo

Muíños
de mareas

Concello de Vimianzo.jpeg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15092

A Coruña

Corcubión

60

14

187,27

6.963

37,7

65

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.658,00 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

3.615 310 1.993 1.312

Homes

3.348 327 1.983 1.038

Total

6.963

637

3.976

2.350

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

167068358.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

10,4

15,4 18,8 53,6

Nº afiliacións

250

371

455 1.296

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

24,9

23,7

1,0

0,2

 

8,6

 0,2

7,4

0,5

0,5

 

21,3

21,3

 

45,2

17,4

5,2

7,2

0,3

1,1

1,5

3,3

1,5

0,1

1,3

1,1

1,1

4,1

 

100,0

209

199

8

2

 

72

2

62

4

4

 

179

179

 

380

146

44

60

2

9

13

28

13

1

11

9

9

35

 

840

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira da Piroga

Feirón da Piroga

Feira de Baíñas

> Terceiro domingo de cada mes

> Primeiro martes de cada mes

> Primeiro domingo de cada mes

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 742 001

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page