top of page
_DSC3735.jpg

CORISTANCO

O concello de Coristanco, coñecido como o Verxel de Bergantiños está sitúado moi preto de Carballo, o centro neurálxico da Costa da Morte. A súa economía apoíase principalmente no sector primario, no que destaca como un gran produtor de pataca, tendo a Indicación Xeográfica Protexida “Pataca de Galicia”; pode dicirse que este produto é o oro e o motor da súa economía.

CORISTANCO

MAPA

CORISTANCO

Santa Baia
de Castro

Refuxio
de Verdes

Ponte
Lubiáns

Pazo de Cereo

O Castro
da Insua

Santa Mª.
de Traba

Torre de Nogueira

Santa Mª.
de Cereo

Pazo de Ponte

Ponte

O Castro de Oca

CORISTANCO.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15029

A Coruña Carballo

89

15

141,28 5.950

43,1

47,9

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 12.262 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

3.099 255 1.673 1.171

Homes

2.851 288 1.711 852

Total

5.950 543 3.384 2.023

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

cabecera_color_001.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

11,3

20

17,9 50,1

Nº afiliacións

228

406

362 1.015

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

33,8

32,6

1,2

0,0

 

7,1

0,2

6,4

0,2

0,3

 

22,0

22,0

 

37,1

15,9

4,4

6,0

0,0

1,1

1,2

2,4

1,2

0,2

0,5

0,7

0,3

3,2

 

100,0

198

191

7

0

 

42

1

38

1

2

 

129

129

 

217

93

26

35

0

6

7

14

7

1

3

4

2

19

 

586

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
P1090203.JPG

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Agualada

 

> 1º domingo de cada mes 

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page