top of page
Corcubión.jpg

CORCUBIÓN

Corcubión aséntase sobre unha pequena península que penetra no océano Atlántico entre a enseada de Estorde e a ría. Este promontorio de forma rectangular está rodeado polo concello de Cee. Orientada ao mediodía, ao abrigo dos ventos e temporais, esténdese a vila de Corcubión, declarada conxunto histórico artístico, e no ano 2000 “Municipio Turístico Galego” pola Xunta de Galicia.


Percorren esta península, tamén de norte a sur, unha serie de outeiros de certa altura, o Alto das Penas do monte de Santo Andrés e o de Quenxe. O perfil costeiro é recortado. Seguindo o litoral, a costa é rochosa con algunhas puntas notables como a do cabo Naza e o xa citado cabo C, considerado o límite da ría.

CORCUBIÓN

MAPA

CORCUBIÓN

Faro C

Igrexa de
San Marcos

Castelo do
Cardenal

Praia
de Quenxe

Praia de Quenxe

Conxunto
Histórico

Porto
Deportivo

San Pedro
da Redonda

CORCUBION.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15028

A Coruña Corcubión 6

2

6,52

1.590 247,7

79,5

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 14.646 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

807

79

491

237

Homes

783

76

523

184

Total

1.590 155 1.014 421

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

3,9

11,0

7,2

77,2

Nº afiliacións

21

60

39

420

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

9,1

0,7

0,0

8,4

 

6,3

0,0

4,2

0,0

2,1

 

9,8

9,8

 

74,8

20,3

2,8

11,9

3,5

4,2

2,8

14,0

2,0

0,7

2,8

0,7

4,9

4,2

 

100,0

13

1

0

12

 

9

0

6

0

3

 

14

14

 

107

29

4

17

5

6

4

20

3

1

4

1

7

6

 

143

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
FeriaMedieval.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Corcubión

Mercado de Corcubión

Mercado Medieval Costa da Morte Feira de Artesanía de Corcubión

> Último domingo do mes

> Praza José Cerrera 1

> Xullo

> Agosto

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> www.corcubion.gal

> correo[at]corcubion.gal

> 981 745 400

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page