>  Os nosos Socios

Ames

 

Asociación de Empresas de Servicios Forestais de Galicia (SERFOGA)

Sector Forestal

Contacto: Manuel Costa Barrientos

 

Muros

ADISBISMUR

Asociación de Acción Social

Contacto: Ramón Sestayo Lestón

 

Santiago de Compostela

Sindicato Labrego Galego

Sector Agrario e Gandeiro
Contacto: Benito Pose Paz

Asociación Provincial de la 1ª Transformación de la Madera Rematantes y Aserradores

Sector Forestal
Contacto: José Lema Andrade