top of page
Praia de Baldaio.jpg

CARBALLO

Carballo, ten unha situación xeográfica privilexiada como cruce de camiños entre a Costa da Morte, Santiago e A Coruña, sendo o motor económico e o núcleo do tecido comercial e de servizos da comarca de Bergantiños.

 

O sector industrial destaca en actividades como o plástico, o metal, a maquinaria agrícola, as conservas ou o automobilismo. Destaca o Forum Carballo como unha aposta polo emprendemento, de formación continua, impulso de I+D e asesoramento empresarial. O sector primario ten o seu escaparate de produtos da bisbarra no mercado municipal e na concurrida feira tradicional de Carballo.

CARBALLO

MAPA

CARBALLO

Praia Razo-Baldaio

San Cristovo de Lema

Carballo de
Santo Antón

Información

Museo de Bergantiños

Vilar de Francos

Pazo do Souto

San Salvador de Sofán 

Praia Arnela

Monte Neme

Miradoiro
Stª Marina

Fervenza
de Ramil

Pazo das Pallas

Santa Mª. de Rus

Paseo do
rio Anllóns

Pedra Moura

Castro do Rodo

Castro de Aldemunde

Ribeira
da Pena

Fervenza
de San Paio

Capela de San Paio

Concello Carballo.png
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15019

A Coruña Carballo 140

18

186,09 31.429 167,3 49,9

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 13.756 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

16.052 2.061 9.836 4.155

Homes

15.377 2.347 9.763 3.267

Total

31.429 4.408 19.599 7.422

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

Produtividade.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

11,5 20,2 14,7

52

Nº afiliacións

396 2.332 2.022 7.264

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

10,1

8,6

0,9

0,6

 

6,9

0,0

6,6

0,1

0,2

 

23,1

23,1

 

59,9

21,2

4,7

7,2

0,8

2,0

2,6

6,5

2,6

0,5

2,5

2,8

2,1

4,4

100,0

305

259

29

17

 

207

0

201

1

5

 

696

696

 

1.800

638

142

214

23

64

79

195

79

2

80

84

65

135 

 

3.008

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
P1080969.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira de Carballo

Mercado Municipal

Feira das Oportunidades

Feira do Automóbil

Feira do Libro

Mostra de Artesanía Denominación de Orixe

 

> 1º e 2º xoves e 4º e 5º domingo de cada mes

> Rúa Cervantes, s/n

> Marzo

> Agosto

> Agosto

> Novembro-Decembro

> Xaneiro

 

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981 704 340

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page