top of page
FaroVilano.jpg

CAMARIÑAS

Camariñas sitúase no centro do litoral da Costa da morte, o seu territorio ocupa unha extensión de 52 km2, limita cos concellos de Muxía e Vimianzo. O seu litoral está dividido polos pequenos cumes da Serra de Pena Forcada, o territorio está regado polo río Grande, importante coto de troita que desemboca na cola da ría. Camariñas ten un clima oceánico, suave no sur pero exposto a ventos fríos na zona norte. A súa temperatura media anual é de 13o, acadando no verán unha media de 23o e no inverno de 7o.
 

A costa dende Camariñas ata Camelle, pasando por Cabo Vilán e Arou, está incluída na Rede Natura 2000 Costa da Morte. Estas zonas, xunto co Cabo Vilán, están declaradas Lugares de Interese Comunitario (LIC) e Zona de Especial Protección das Aves (ZEPA).

CAMARIÑAS

MAPA

CAMARIÑAS

Museo do Alemán

Arou

Monte Branco

Faro de
Corme

Naufraxios e Sinais Marítimas

Praia
da Balea

Santa Mariña de Tosto

Ponte do Porto

Ponte

Santa Mª
de Xaviña

Paseo
Ruta

Praia de Lago

Praia
do Trece

Cemiterio Inglés

Museo
do Encaixe

Paseo
Ruta

Paseo
Ruta

Porto

CAMARIÑAS.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15016

A Coruña Corcubión 11

4

51,6

5.209

100,2

77,5

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 10.781 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.669 250 1.545 874

Homes

2.540 292 1.535 713

Total

5.209 542 3.080 1.587

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

_MG_5193.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

23,8 12,2

12

49,8

Nº afiliacións

383

196

194

802

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

36,8

23,7

1,0

33,9

 

4,5

0,0

4,3

0,0

0,2

 

12,6

12,6

 

46,1

19,9

1,9

9,2

0,3

1,2

0,6

1,6

2,8

0,2

1,6

0,3

1,6

4,9

100,0

211

11

6

194

 

26

0

25

0

1

 

72

72

 

264

114

11

53

2

7

3

9

16

1

9

2

9

28

573

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
P1090156.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Mercadillo de Camariñas

Feira de Ponte do Porto Mercadillo de Camelle

Feira de Arou

Mostra do Encaixe

Mercado Medieval Mariñeiro

> Mércores e Sábados

> 2º e o último Domingo do mes

> Luns e Xoves

> Luns e xoves

> Semana Santa

> Xullo

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

> 981736129

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page