top of page

Acordos tomados na Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR

A Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR celebrada o 07/06/2017, tratou o seguinte tema:

1º.- Aprobación, se procede, de 1 proxecto de animación (submedida 19.4)

Título do expediente: “Campaña de Difusión da axudas Leader e de Promoción Territorial ano 2017”

Promotor: Asociación Costa da Morte-GDR

Orzamento Aceptado: 35.650,84€

Axuda prevista: 35.650,84€

O proxecto ten informe favorable de Agader de data 18/05/2017.

Acordouse aprobar e seleccionar o proxecto e remitilo a Agader para que emita a resolución.

Entradas destacadas
Entradas recientes
Archivo
Buscar por tags
Síguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page