top of page
Alto de Paxareiras.jpg

MAZARICOS

Con unha superficie de 187 km2 Mazaricos é o máis extenso dos concellos da Costa da Morte, e conserva o feitizo da Galicia interior. Limita cos concellos de Carnota, Muros, Vimianzo, Zas, e ao norte o río Xallas constitúe a fronteira por onde linda con Dumbría.


A chaira con suaves ondulacións que conforma o seu territorio Norte, féchase no oeste polos macizos montañosos do Aro, Pedroso, Ruña e Pindo, que a súa vez acoutan catro vales atravesados polos ríos Mazaricos, Beba, Arcos e Santabaia. A súa climatoloxía chuviosa propia da Galicia atlántica, fai deste concello unha das zonas máis axeitadas para os recursos agropecuarios.

MAZARICOS

MAPA

A PICOTA

Alto de Paxareiras

Ponte

San Xulián
de Beba

Cruceiro
de San Cirolán

Fervenza
de Novoeira

Mámoas
de Eirón

Dolmen de Mina
de Parxubeira

Capela Virxe
do Monte

Santa Mª
de Coiro

Devesa
de Chancín

Camiño
de Santiago

Camiño
de Santiago

MAZARICOS.jpg
CONCELLO

CONCELLO

Aquí podes consultar os datos básicos do concello, para ter unha visión xeral das

características máis representativas en canto a situación, entidades de poboación, distancia á capital de provincia ou o código INE por si presisas ampliar a información estadística. 

Datos básicos

Código INE

Provincia

Partido Xudicial

Nº de núcleos de poboación

Parroquias

Superficie Concello (km2)

Poboación

Densidade de poboación (Hab./km2)

Distancia capital de provincia (Km)

15045

A Coruña Muros

45

12

187,3 3.841

20,8

54,2

Informe financiero
CIFRAS

CIFRAS

De forma síntetica te presentamos estas taboas como indicadores esenciais dos
recursos humanos do concello, que poden serte útiles para asesorarte a cerca das franxas de idade e os recursos económicos dos habitántes.

> Renta bruta

> Poboación por sexo e idade

Renda dispoñible bruta por habitante

Euros por habitante

> 11.792 €

Fonte_ Instituto Galego de Estadística 2018

Poboación por sexo e idade

Total

-16 anos

16 / 64 anos

+ 64 anos

Mulleres

2.020 128 1.081 811

Homes

1.821 138 1.090 593

Total

3.841 266 2.171 1.404

Fonte_ INE. Padrón municipal de habitantes 2020

Productividade.jpg
PRODUCTIVIDAD

PRODUCTIVIDADE

Estas taboas específicas por sectores de productividade amosan as cifras e porcentaxes do número de empresas por actividade principal do concello. Pensamos que pódenche axudar para ver como encaixa o teu proyecto.

> Afiliación por sectores

> Empresas según actividade principal

Afiliacións en alta laboral por sectores

Agricultura e pesca

Industria

Construción

Servizos

% sobre o total

34,9 11,8 11,7 40,2

Nº afiliacións

510

173

172

588

Fonte_ Elaboración propia a partir dos datos publicados polo Instituto Galego de Estatística segundo información da Seguridade Social. Xuño de 2021.

Empresas segundo actividade principal

% sobre total

Empresas

67,6

67,2

0,4

0,0

 

1,8

0,0

1,8

0,0

0,0

 

6,8

6,8

 

23,8

9,2

2,2

4,0

0,0

0,3

1,7

1,4

0,9

0,2

0,8

0,4

0,4

2,3

 

100,0

488

485

3

0

 

13

0

13

0

0

 

49

49

 

172

66

16

29

0

2

12

10

7

1

6

3

3

17

 

722

A AGRICULTURA, GANDARÍA, SILVICULTURA E PESCA

Agricultura, gandaría, caza e servizos relacionados con elas

Silvicultura e explotación forestal

Pesca e acuicultura

INDUSTRIA, INCLUÍDA A ENERXÍA

Industrias extractivas

Industria manufactureira

Fornecemento de enerxía eléctrica, gas, vapor e aire acondicionado

Fornecemento de auga, actividades de saneamento, xestión de residuos e descontaminación

 

CONSTRUCIÓN

Construción

 

SERVIZOS

Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas

Transporte e almacenamento

Hostalaría

Información e comunicacións

Actividades financeiras e de seguros

Actividades inmobiliarias

Actividades profesionais, científicas e técnicas

Actividades administrativas e servizos auxiliares

Administración pública e defensa; seguranza social obrigatoria

Educación

Actividades sanitarias e de servizos sociais

Actividades artísticas, recreativas e de entretemento

Outros servizos

 

TOTAL

Fonte_ Elaboración propia dos datos da explotación do directorio de empresas e unidades locais realizada polo Instituto Galego de Estatística. Ano 2019.

FEIRAS
8658039.jpg

FEIRAS
E MERCADOS

As feiras e mercados poden ser unha oportunidade de negocio para promocionar e vender os teus produtos, pode que o teu proxecto se beneficie deste xeito tan especial e tan galego de comercio.

FEIRAS

Feira da Picota

> 2º e 4º Sábado do mes

TURISMO

TURISMO

GDR Costa da Morte somos unha asociación sen ánimo de lucro creada para integrar e representar aos diferentes axentes territoriais.

Teléfono móvil
CONTACTOS

CONTACTOS

Aquí atoparás os contactos de máis utilidade para acceder a outros organismos e institucións relevantes para ampliar a información que precises. 

ENTIDADE

Concello

Oficina de Emprego

CHEGAR
Axencia Galega.jpg
Ministerio de Agricultura.jpg
Xacobeo21-22-redc-color.jpg
LogoDIPUTACION.jpg
LogoVertical.jpg
bottom of page