Nova Asemblea Xeral Ordinaria.

A Asociación Costa da Morte GDR celebra o próximo Venres, 02 de Xuño, unha Asemblea Xeral Ordinaria. Esta terá lugar no Centro Sociocultural de Baio (Zas), e dará comezo ás 20:30 horas en primeira convocatoria e ás 21:00 horas en segunda convocatoria. Na orde do día figuran os seguintes puntos: > Lectura e aprobación, se procede, da acta de sesión anterior. > Aprobación, se procede das contas anuais do ano 2016 > Aprobación, se procede, do orzamento do ano 2017 > Aprobación, se procede, do informe de xestión do ano 2016 > Programa Leader 2014-2020 > Informes de Presidencia. > Rogos e preguntas.

Acordos tomados na Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR

A Xunta Directiva da Asociación Costa da Morte GDR – presidida por Manuel Muíño - na reunión celebrada o 15/05/2017, tratou os seguintes temas: 1º.- Aprobación das actas de sesións anteriores Aprobáronse as actas das Xuntas Directivas do 23/02/2017 e do 31/03/2017. 2º.- Aprobación , se procede, das contas anuais do ano 2016. Expuxéronse as contas anuais do ano 2016, balances e contas de perdas e ganancias, e foron validadas polos presentes para a súa elevación e aprobación definitiva na Asemblea Xeral Ordinaria. 3º.- Aprobación, se procede, do orzamento do ano 2017. Explicouse o orzamento de 2017 e foi validado polos presentes e proponse a súa elevación para a aprobación definitiva na Asembl

Nova Xunta Directiva

A Asociación Costa da Morte GDR celebra o próximo luns, 15 de Maio, unha nova Xunta Directiva. Esta terá lugar no local da asociación, situado no Edificio de Servizos Múltiples de Vimianzo, e dará comezo ás 19:30 horas en primeira convocatoria e ás 20:00 horas en segunda convocatoria. Na orde do día figuran os seguintes puntos: > Lectura e aprobación, se procede, das actas de sesións anteriores. > Aprobación, se procede das contas anuais do ano 2016 > Aprobación, se procede, do orzamento do ano 2017 > Altas e baixas de asociados > Convocatoria da Asemblea Xeral Ordinaria > Informes de Presidencia. > Rogos e preguntas.

Entradas destacadas
XUNTAS DIRECTIVAS
ArQUivo
SÉguenos
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

+ Info I 981 717 358

  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black YouTube Icon

VIMIANZO

Edificio Servicios Múltiples.

Rúa A Torre, s/n

15129 - Vimianzo

T. 678 648 065

MALPICA DE BERGANTIÑOS

Centro Comarcal de Bergantiños.

A Camposa, s/n

15111 - Buño

T. 608 633 222